DOKUMENTY DO POBRANIA


Poniżej, klikając ikonę po lewej stronie, można pobrać najważniejsze dokumenty dotyczące naszej Szkoły
 
DOKUMENTY SZKOLNE
STATUT SZKOŁY WZO
PLAN PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY
W SOBOLEWIE
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO REGULAMIN DOWOZU DZIECI
PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY
KALENDARZ UROCZYSTOŚCI I WYDARZEŃ SZKOLNYCH 2018-19 RADA RODZICÓW
KONKURSY PRZEDMIOTOWE ZGODA
I REGULAMIN WYCIECZKA
PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY
(plik w formacie doc)
ZESTAW PROGRAMÓW
ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU LISTA TEMATÓW PROJEKTÓW - GIMNAZJUM
PODANIA O
ZWOLNIENIE Z LEKCJI WF DOSTOSOWANIE WARUNKÓW EGAZAMINU
ŚWIETLICĘ
+ OŚWIADCZENIE
samodzielny dojazd
WYDANIE DUPLIKATU LEGITYMACJI
*** OBIADY
DOKUMENTY
Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
OŚWIADCZENIE
o odpowiedzialności za samodzielny powrót dziecka ze szkoły


Copyright(c) 2006. . Wszystkie prawa zastrzeżone.