DOKUMENTY DO POBRANIA


Poniżej, klikając ikonę po lewej stronie, można pobrać najważniejsze dokumenty dotyczące naszej szkoły w formacie *.doc lub *.pdf
 
DOKUMENTY SZKOLNE
STATUT SZKOŁY WZO
PLAN PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY
W SOBOLEWIE
REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO REGULAMIN DOWOZU DZIECI
PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZASADY REKRUTACJI DO KLAS I
KALENDARZ UROCZYSTOŚCI I WYDARZEŃ SZKOLNYCH 2017-18 RADA RODZICÓW
KONKURSY PRZEDMIOTOWE ZGODA
I REGULAMIN WYCIECZKA
PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY ZESTAW PROGRAMÓW
ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU LISTA TEMATÓW PROJEKTÓW - GIMNAZJUM
PODANIA O
ZWOLNIENIE Z LEKCJI WF DOSTOSOWANIE WARUNKÓW EGAZAMINU
PRZYJĘCIE DO GIMNAZJUM WYDANIE DUPLIKATU LEGITYMACJI
PRZYJĘCIE DO kl 0 i I PODANIE O OBIADY
ŚWIETLICĘ
+ OŚWIADCZENIE
samodzielny dojazd
DEKLARACJA O KONTYNUACJI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ
POBIERZ DOKUMENTY
ze strony Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
***


Copyright (c) 2006. Sobol Design. Wszystkie prawa zastrzeżone.